Je kennis over lammeren testen en leuke weetjes leren over de lammerenopfok? De workshop die Daphne Hermens van Voergroep Zuid en Laura Surink van Trouw Nutrition je tijdens het Nationaal Geiten Event aanbieden, biedt je deze kans.

Hermens en Surink zijn beide opfokspecialist. Zij houden tijdens hun workshop een quiz Petje op, Petje af. In die quiz komen allerhande weetjes over lammeren voorbij. Het gaat over biest, drinkgedrag, vertering en gezondheidsproblemen. De deelnemers mogen de gebruikte petjes na de quiz houden.

De workshop Petje op voor je lammerenopfok van Hermens en Surink begint om 15.30 uur. Het Nationaal Geiten Event vindt plaats op zaterdag 10 september 2022 in de IJsselhallen in Zwolle.

Een uitslag van een scrapie-genotyperingstest is net codetaal. Tijdens een workshop op het Nationaal Geiten Event op 10 september in Zwolle helpt Eveline Dijkstra van GD u zo’n uitslag te ontcijferen.

Scrapie is een ernstige zenuwaandoening die onder dezelfde groep aandoeningen valt als BSE of ‘gekke koeienziekte’. De gevoeligheid voor scrapie is deels bepaald in het DNA van geiten. Sinds juli 2019 is het mogelijk om geiten te onderzoeken op gevoeligheid voor scrapie door middel van een genotyperingtest. Geiten die drager zijn van een gunstig of ongevoelig genotype mogen worden geëxporteerd. Geiten met een genotype 146S, 146D of 222K, worden beschouwd als scrapie-ongevoelig.

Eveline Dijkstra van GD legt in een workshop uit hoe zo’n genotyperingstest eigenlijk in zijn werk gaat, en hoe je deze strategisch inzet. Tevens kunt u in de workshop kennis maken met een handige reader om de registratie tijdens het bloedtappen van de geiten te vergemakkelijken.

Het Nationaal Geiten Event vindt plaats op zaterdag 10 september 2022 in de IJsselhallen in Zwolle. Om 11.50 uur geeft Eveline Dijkstra haar workshop.

In het project ‘Gedragen ontwikkeling’ wordt er gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven. Tijdens het Nationaal Geiten Event op 10 september in de IJsselhallen in Zwolle, spreken Bart Bremmer en Nico Bondt over het project.

Voor de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies voor de geitensector geldt ontbreekt dit perspectief volledig. Aan de andere kant is het zowel voor de individuele geitenhouder maar zeker voor de sector als geheel van belang dat de ontwikkeling van het betreffende bedrijf niet leidt tot (nieuwe) duurzaamheidproblemen.

In het project “Gedragen Bedrijfsontwikkeling” is het doel is om tot een aanpak te komen, bij voorbeeld in de vorm van een certificaat, die een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen. Bremmer en Bondt zullen een toelichting geven op dit project en ze zullen met de zaal delen wat er inmiddels aan informatie is verzameld om te komen tot een gedragen aanpak.

Links: Nico Bondt Rechts: Bart Bremmer

Ellen van Weeghel, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, heeft samen met haar team het Programma van Eisen van de geit opgesteld. Het programma is onderdeel van het project ‘Ontwerpen voor een duurzame geitenhouderij’. Tijdens het Nationaal Geiten Event gaat Van Weeghel dieper in op de eisen van de geit.

Wat is er bekend over het gedrag en de behoeften van de geit en welke eisen stelt het dier daarmee aan de omgeving? Van Weeghel spreekt tijdens het Nationaal Geiten Event om 15.00 uur, nadat Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, uitleg heeft gegeven over de visie op Dierwaardige Veehouderij. De visie is eind 2021 gepresenteerd door de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Het Nationaal Geiten Event vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Om 11.00 uur presenteert Van de Heuvel. LTO is de hele dag aanwezig om van gedachten te kunnen wisselen.

LTO Nederland presenteerde deze zomer een optimistisch toekomstmanifest vanuit de land- en tuinbouw. Het manifest dient als uitgangspunt voor proactieve voorstellen voor de komende jaren. Tijdens het Nationaal Geiten Event op 10 september geeft LTO-directeur Hans van den Heuvel toelichting op het manifest.

Het visiestuk dat LTO presenteerde kent drie centrale thema’s. Daarin kunnen alle 18 sectoren binnen de land- en tuinbouw, waaronder de geitenhouderij, zich herkennen. Van den Heuvel presenteert het manifest, licht een en ander toe en gaat met de aanwezigen in gesprek over kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Het Nationaal Geiten Event vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Om 11.00 uur presenteert Van de Heuvel. LTO is de hele dag aanwezig om van gedachten te kunnen wisselen.

De LTO vakgroep geitenhouderij houdt tijdens het Nationaal Geitenevent op zaterdag 10 september een symposium. Speerpunt van vakgroep is dat verantwoorde ontwikkeling van de sector en van melkgeitenbedrijven mogelijk blijft, met behoud van maatschappelijk draagvlak en een goed verdienmodel voor boeren. In het symposium zal de vakgroep geitenhouderij een aantal acties toelichten die zijn ondernomen om dit doel te bereiken.

Tussen de presentaties door is de LTO vakgroep Geitenhouderij aanwezig in de stand (achter het symposium terrein) om van gedachten te wisselen over alle onderwerpen waar de vakgroep zich mee bezig houdt of zou moeten houden. De tijdstippen van de verschillende presentaties worden later bekend gemaakt.

Presentaties

Een optimistisch manifest

Deze zomer presenteerde LTO Nederland een optimistisch toekomstmanifest vanuit de land/-tuinbouw in Nederland. Het visiestuk kent drie centrale thema’s waar alle 18 sectoren binnen de land/-tuinbouwkoepel zich in kunnen herkennen: goed eten, mooi groen en sterk ondernemen. Het manifest vormt het uitgangspunt voor proactieve voorstellen voor de komende jaren. Veel van de voorstellen zijn ook van toepassing op de geitenhouderij. Directeur Hans van den Heuvel van LTO zal daarom het manifest presenteren, een korte toelichting geven en vooral met de aanwezigen het gesprek aangaan over kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Stikstof Spreekuur

In de stand van LTO vakgroep Geitenhouderij (achter het symposium terrein) zijn specialisten van LTO Nederland aanwezig om vragen te beantwoorden over het dossier Stikstof, de stand van zaken in de politiek en de inzet van LTO op dit vraagstuk.

Draagvlak voor ontwikkeling

Voor de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies voor de geitensector geldt ontbreekt dit perspectief volledig. Aan de andere kant is het zowel voor de individuele geitenhouder maar zeker voor de sector als geheel van belang dat de ontwikkeling van het betreffende bedrijf niet leidt tot (nieuwe) duurzaamheidproblemen.

In het project “Gedragen Bedrijfsontwikkeling” is het doel is om tot een aanpak te komen, bij voorbeeld in de vorm van een certificaat, die een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen. Ir. Harry Kortstee zal een toelichting geven op dit project en hij zal met de zaal delen wat er inmiddels aan informatie is verzameld om te komen tot een gedragen aanpak.

Stikstof Spreekuur

In de stand van LTO vakgroep Geitenhouderij (achter het symposium terrein) zijn specialisten van LTO Nederland aanwezig om vragen te beantwoorden over het dossier Stikstof, de stand van zaken in de politiek en de inzet van LTO op dit vraagstuk.

Toekomstbestendige dierwaardige geitenhouderij

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) presenteerde eind 2021 haar visie op “Dierwaardige Veehouderij”. Prof. Bas Rodenburg is hoogleraar dierenwelzijn aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en een van de raadsleden van de RDA. Hij zal uitleggen hoe deze visie tot stand is gekomen en wat er in deze visie staat.

Aansluitend zal Ellen van Weeghel MSc ons informeren over wat er in de literatuur bekend is over het gedrag en de behoeften van de geit en welke eisen het dier daarmee stelt aan haar gehouden omgeving. Ellen is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Het Programma van Eisen van de geit die ze met haar team opstelt is onderdeel van het project ‘Ontwerpen voor een duurzamere  geitenhouderij’. In dit project worden kennis, deelsystemen en houderijconcepten ontwikkeld voor melkgeiten. Doel is dat de emissies van schadelijke stoffen bij de bron worden aangepakt en beperkt, en tegelijkertijd dierenwelzijn en diergezondheid worden verbeterd.

Tijdens het Nationaal GeitenEvent in Zwolle wordt de landelijke certificaatwaardige geitenkeuring
georganiseerd.

Het evenement is op zaterdag 10 september 2022 vanaf 9.30 uur en het bestuur van Stichting Landelijke Geitenkeuring hoopt dat er veel geitenhouders met hun dieren in de ring verschijnen. Meer informatie over de keuring en opgeven kan tot en met zaterdag 13 augustus 2022 via een inschrijfformulier op de website http://www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl of per mail aan info@stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl

Aan deze keuring kunnen deelnemen:

  • Lammeren en melkgevende Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geiten.
  • Nubische overlopers (vermelden op inschrijfformulier).
  • Lammeren en geiten (aangeven wel/niet gelamd) van het ras Boergeit.
  • Geregistreerde Melkgeiten.
  • Nieuw: Nederlandse Alpine lammeren en melkgevende geiten kunnen aangemeld worden.

Agrifirm is ook in 2022 hoofdsponsor van het Nationaal Geiten Event, net als de mengvoerleverancier dat in voorgaande edities was. Het bedrijf vindt netwerken belangrijk, en ziet daartoe een mooie kans op zaterdag 10 september in de IJsselhallen in Zwolle. 

Tijdens het Nationaal Geiten Event treffen geitenhouders, periferie uit de geitensector en ook de consument elkaar. Een goede plek om te netwerken, vindt Wilbert Leermakers van Agrifirm. “Het Event geeft ons bovendien een mooi podium om te vertellen hoe wij de sector zien, waar wij kansen zien en om te laten weten dat wij een verantwoordelijkheid voelen voor de sector, en dat we die ook nemen.” Leermakers verwijst daarbij naar de projecten rondom de High Welfare Floor, de rosé-bokjes en het VGO-onderzoek waarin Agrifirm een rol vervult. 

Het Nationaal Geiten Event kenmerkt zich door 3 hoofdonderdelen: de Expo, waar in 2018 zestig bedrijven hun producten en diensten exposeerden, het Symposium waar verschillende workshops over actuele thema’s worden gegeven en de Landelijke Geitenkeuring, waar uiteindelijk van vijf verschillende geitenrassen de Nationaal kampioenen worden gekozen en gehuldigd.

.