Speerpunt van de LTO vakgroep geitenhouderij is dat verantwoorde ontwikkeling van de sector en van melkgeitenbedrijven mogelijk blijft, met behoud van maatschappelijk draagvlak en een goed verdienmodel voor boeren. In dit symposium willen we een aantal acties toelichten die zijn ondernomen om dit doel te bereiken.

Tijdens het Nationaal Geiten Event heeft LTO drie sprekers uitgenodigd die dieper zijn ingegaan op de toekomst en kansen voor de geitenhouderij.

Directeur Hans van den Heuvel van LTO presenteerde het LTO manifest en gaf een korte toelichting hierop.

Ir. Bart Bremmer en ing. Nico Bondt gaven een toelichting bij het project “Gedragen Bedrijfsontwikkeling” dat het doel heeft om tot een aanpak te komen, bij voorbeeld in de vorm van een certificaat, die een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) presenteerde haar visie op “Dierwaardige Veehouderij”. Prof. Bas Rodenburg (hoogleraar dierenwelzijn aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht)gaf uitleg hoe deze visie tot stand is gekomen en wat er in deze visie staat.

Tot slot informeerde Ellen van Weeghel MSc ons over wat er in de literatuur bekend is over het gedrag en de behoeften van de geit en welke eisen het dier daarmee stelt aan haar gehouden omgeving.

Naast het symposium was er voor enkele sponsoren van het Geiten Event ruimte om een kennissessie geven.