LTO Nederland presenteerde deze zomer een optimistisch toekomstmanifest vanuit de land- en tuinbouw. Het manifest dient als uitgangspunt voor proactieve voorstellen voor de komende jaren. Tijdens het Nationaal Geiten Event op 10 september geeft LTO-directeur Hans van den Heuvel toelichting op het manifest.

Het visiestuk dat LTO presenteerde kent drie centrale thema’s. Daarin kunnen alle 18 sectoren binnen de land- en tuinbouw, waaronder de geitenhouderij, zich herkennen. Van den Heuvel presenteert het manifest, licht een en ander toe en gaat met de aanwezigen in gesprek over kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Het Nationaal Geiten Event vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Om 11.00 uur presenteert Van de Heuvel. LTO is de hele dag aanwezig om van gedachten te kunnen wisselen.

De LTO vakgroep geitenhouderij houdt tijdens het Nationaal Geitenevent op zaterdag 10 september een symposium. Speerpunt van vakgroep is dat verantwoorde ontwikkeling van de sector en van melkgeitenbedrijven mogelijk blijft, met behoud van maatschappelijk draagvlak en een goed verdienmodel voor boeren. In het symposium zal de vakgroep geitenhouderij een aantal acties toelichten die zijn ondernomen om dit doel te bereiken.

Tussen de presentaties door is de LTO vakgroep Geitenhouderij aanwezig in de stand (achter het symposium terrein) om van gedachten te wisselen over alle onderwerpen waar de vakgroep zich mee bezig houdt of zou moeten houden. De tijdstippen van de verschillende presentaties worden later bekend gemaakt.

Presentaties

Een optimistisch manifest

Deze zomer presenteerde LTO Nederland een optimistisch toekomstmanifest vanuit de land/-tuinbouw in Nederland. Het visiestuk kent drie centrale thema’s waar alle 18 sectoren binnen de land/-tuinbouwkoepel zich in kunnen herkennen: goed eten, mooi groen en sterk ondernemen. Het manifest vormt het uitgangspunt voor proactieve voorstellen voor de komende jaren. Veel van de voorstellen zijn ook van toepassing op de geitenhouderij. Directeur Hans van den Heuvel van LTO zal daarom het manifest presenteren, een korte toelichting geven en vooral met de aanwezigen het gesprek aangaan over kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Stikstof Spreekuur

In de stand van LTO vakgroep Geitenhouderij (achter het symposium terrein) zijn specialisten van LTO Nederland aanwezig om vragen te beantwoorden over het dossier Stikstof, de stand van zaken in de politiek en de inzet van LTO op dit vraagstuk.

Draagvlak voor ontwikkeling

Voor de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies voor de geitensector geldt ontbreekt dit perspectief volledig. Aan de andere kant is het zowel voor de individuele geitenhouder maar zeker voor de sector als geheel van belang dat de ontwikkeling van het betreffende bedrijf niet leidt tot (nieuwe) duurzaamheidproblemen.

In het project “Gedragen Bedrijfsontwikkeling” is het doel is om tot een aanpak te komen, bij voorbeeld in de vorm van een certificaat, die een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen. Ir. Harry Kortstee zal een toelichting geven op dit project en hij zal met de zaal delen wat er inmiddels aan informatie is verzameld om te komen tot een gedragen aanpak.

Stikstof Spreekuur

In de stand van LTO vakgroep Geitenhouderij (achter het symposium terrein) zijn specialisten van LTO Nederland aanwezig om vragen te beantwoorden over het dossier Stikstof, de stand van zaken in de politiek en de inzet van LTO op dit vraagstuk.

Toekomstbestendige dierwaardige geitenhouderij

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) presenteerde eind 2021 haar visie op “Dierwaardige Veehouderij”. Prof. Bas Rodenburg is hoogleraar dierenwelzijn aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en een van de raadsleden van de RDA. Hij zal uitleggen hoe deze visie tot stand is gekomen en wat er in deze visie staat.

Aansluitend zal Ellen van Weeghel MSc ons informeren over wat er in de literatuur bekend is over het gedrag en de behoeften van de geit en welke eisen het dier daarmee stelt aan haar gehouden omgeving. Ellen is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Het Programma van Eisen van de geit die ze met haar team opstelt is onderdeel van het project ‘Ontwerpen voor een duurzamere  geitenhouderij’. In dit project worden kennis, deelsystemen en houderijconcepten ontwikkeld voor melkgeiten. Doel is dat de emissies van schadelijke stoffen bij de bron worden aangepakt en beperkt, en tegelijkertijd dierenwelzijn en diergezondheid worden verbeterd.

Tijdens het Nationaal GeitenEvent in Zwolle wordt de landelijke certificaatwaardige geitenkeuring
georganiseerd.

Het evenement is op zaterdag 10 september 2022 vanaf 9.30 uur en het bestuur van Stichting Landelijke Geitenkeuring hoopt dat er veel geitenhouders met hun dieren in de ring verschijnen. Meer informatie over de keuring en opgeven kan tot en met zaterdag 13 augustus 2022 via een inschrijfformulier op de website http://www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl of per mail aan info@stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl

Aan deze keuring kunnen deelnemen:

  • Lammeren en melkgevende Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geiten.
  • Nubische overlopers (vermelden op inschrijfformulier).
  • Lammeren en geiten (aangeven wel/niet gelamd) van het ras Boergeit.
  • Geregistreerde Melkgeiten.
  • Nieuw: Nederlandse Alpine lammeren en melkgevende geiten kunnen aangemeld worden.

Agrifirm is ook in 2022 hoofdsponsor van het Nationaal Geiten Event, net als de mengvoerleverancier dat in voorgaande edities was. Het bedrijf vindt netwerken belangrijk, en ziet daartoe een mooie kans op zaterdag 10 september in de IJsselhallen in Zwolle. 

Tijdens het Nationaal Geiten Event treffen geitenhouders, periferie uit de geitensector en ook de consument elkaar. Een goede plek om te netwerken, vindt Wilbert Leermakers van Agrifirm. “Het Event geeft ons bovendien een mooi podium om te vertellen hoe wij de sector zien, waar wij kansen zien en om te laten weten dat wij een verantwoordelijkheid voelen voor de sector, en dat we die ook nemen.” Leermakers verwijst daarbij naar de projecten rondom de High Welfare Floor, de rosé-bokjes en het VGO-onderzoek waarin Agrifirm een rol vervult. 

Het Nationaal Geiten Event kenmerkt zich door 3 hoofdonderdelen: de Expo, waar in 2018 zestig bedrijven hun producten en diensten exposeerden, het Symposium waar verschillende workshops over actuele thema’s worden gegeven en de Landelijke Geitenkeuring, waar uiteindelijk van vijf verschillende geitenrassen de Nationaal kampioenen worden gekozen en gehuldigd.

In 2022 komt er een derde editie van het Nationaal Geiten Event bij de IJsselhallen in Zwolle. Zaterdag 10 september 2022 kunnen geitenhouders zich op de hoogte laten brengen van de laatste innovaties op geitengebied en mogen zij de mooiste geiten van het land bewonderen.

De initiatiefnemers van het Nationaal Geiten Event achten het mogelijk dit jaar het Event weer te houden. Het tweejaarlijkse Event werd in 2018 voor het laatst georganiseerd. De organisatie is gestart met de eerste voorbereidingen en denkt een Event met een vergelijkbare opzet als in 2018 neer te kunnen zetten. Toen bezochten 1.200 bezoekers de workshops, het symposium en de beurs en zij zagen 275 geiten geshowd worden. Het Nationaal Geiten Event heeft nieuws, is leerzaam en biedt een fijne dag uit.

Drie hoofdonderdelen

Het Nationaal Geiten Event kenmerkt zich door 3 hoofdonderdelen: de Expo, waar in 2018 zestig bedrijven hun producten en diensten exposeerden, het Symposium waar verschillende workshops over actuele thema’s worden gegeven en de Landelijke Geitenkeuring, waar uiteindelijk van vijf verschillende geitenrassen de Nationaal kampioenen worden gekozen en gehuldigd.
Een van de mooie elementen van het Event is dat alle geitenliefhebbers elkaar op deze dag tegen kunnen komen. In de voorgaande edities roemden bezoekers de sfeer tijdens het Event.