Ellen van Weeghel, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, heeft samen met haar team het Programma van Eisen van de geit opgesteld. Het programma is onderdeel van het project ‘Ontwerpen voor een duurzame geitenhouderij’. Tijdens het Nationaal Geiten Event gaat Van Weeghel dieper in op de eisen van de geit.

Wat is er bekend over het gedrag en de behoeften van de geit en welke eisen stelt het dier daarmee aan de omgeving? Van Weeghel spreekt tijdens het Nationaal Geiten Event om 15.00 uur, nadat Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, uitleg heeft gegeven over de visie op Dierwaardige Veehouderij. De visie is eind 2021 gepresenteerd door de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Het Nationaal Geiten Event vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Om 11.00 uur presenteert Van de Heuvel. LTO is de hele dag aanwezig om van gedachten te kunnen wisselen.