Tijdens het Nationaal Geiten Event 2024 in Nijkerk vindt een nieuwe activiteit plaats: het Landelijk Melkgeiten Beoordelen door Studenten – afgekort LAMBS. Studenten van Wageningen University and Research, Universiteit Utrecht en Aeres Hogeschool Dronten zullen op zaterdag 7 september de strijd met elkaar aangaan om uit te vinden wie van hen de beste keurmeester is.

15 studenten van de universiteiten en hogeschool krijgen tijdens NGE verschillende melkgeiten te zien en zij zullen de dieren beoordelen zoals ook een keurmeester dat doet. Een jury, bestaande uit keurmeesters en geitenhouders, zal uiteindelijk beslissen wie van deze studenten de beste keurmeester is.

Theorie en praktijk

De studenten zijn zich al sinds september 2023 aan het voorbereiden op de grote wedstrijddag. Zij volgden een theorieavond waarin een keurmeester vertelde over welke eigenschappen van de dieren worden beoordeeld. Daarnaast waren er meerdere praktijkavonden voor de studenten waarbij zij, samen met een keurmeester, verschillende geiten op een melkgeitenbedrijf bekeken en ook zelf aan de slag moesten met het meten van de dieren en het invullen van het beoordelingsformulier. Tijdens de tweede praktijkavond maakten de studenten kans om uitgekozen te worden om mee te doen aan de competitie LAMBS.

3 x 5 studenten

Een derde praktijkavond volgt nog. Dan zullen de 5 uitgekozen studenten per universiteit/hogeschool oefenen voor de nationale wedstrijd. Belangrijk aspect op deze avond is het mondelinge toelichtingsvermogen bij hun beoordeling van de geiten.
Tijdens het Nationaal Geiten Event 2024 zullen de 15 studenten de strijd met elkaar aangaan. Op het Event is daarvoor een eigen ring voor hen aanwezig. Kom ook kijken op zaterdag 7 september in Nijkerk en zie wie de nieuwe generatie keurmeesters worden.

Schapen- en GeitenStudieClub

Het idee voor LAMBS ontstond binnen de Schapen- en Geitenstudieclub (SGSC), een ondervereniging van studievereniging De Veetelers die zich richt op studenten van de opleiding Dierwetenschappen. Een van de sponsoren van SGSC is Goat Improvement Company, een genetica- en fokkerijorganisatie voor melkgeiten. GIC wil genetica meer onder de aandacht van studenten brengen, en samen zetten zij de competitie LAMBS op.

Nationaal Geiten Event

Naast deze nieuwe competitie omvat het Geiten Event natuurlijk ook weer de Landelijke Geitenkeuring waar ruim 200 dieren gekeurd worden, en de expovloer waar bedrijven en diensten aanwezig zijn. De Geiten Event Innovatie Trofeeën (G.E.I.T.) voor de meest innovatieve geitenhouder en het meest innovatieve product in de sector, zullen tijdens het Event in september ook worden uitgereikt.