Karin Bekkers, Vitalisator geitenhouderij bij Vitalvé, spreekt tijdens het Nationaal Geiten Event 2023 over de facetten die nodig zijn om een hoge voerwinst te behalen.