Prof. Bas Rodenburg

Prof. Bas Rodenburg

15.00 – 15.45 Toekomstbestendige dierwaardige geitenhouderij

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) presenteerde eind 2021 haar visie op “Dierwaardige Veehouderij”. Prof. Bas Rodenburg is hoogleraar dierenwelzijn aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en een van de raadsleden van de RDA. Hij zal uitleggen hoe deze visie tot stand is gekomen en wat er in deze visie staat.

Aansluitend zal Ellen van Weeghel MSc ons informeren over wat er in de literatuur bekend is over het gedrag en de behoeften van de geit en welke eisen het dier daarmee stelt aan haar gehouden omgeving. Ellen is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Het Programma van Eisen van de geit die ze met haar team opstelt is onderdeel van het project ‘Ontwerpen voor een duurzamere geitenhouderij’. In dit project worden kennis, deelsystemen en houderijconcepten ontwikkeld voor melkgeiten. Doel is dat de emissies van schadelijke stoffen bij de bron worden aangepakt en beperkt, en tegelijkertijd dierenwelzijn en diergezondheid worden verbeterd.