Hans van den Heuvel

Hans van den Heuvel

11.00 – 11.30 Een optimistisch manifest

Deze zomer presenteerde LTO Nederland een optimistisch toekomstmanifest vanuit de land/-tuinbouw in Nederland. Het visiestuk kent drie centrale thema’s waar alle 18 sectoren binnen de land/-tuinbouwkoepel zich in kunnen herkennen: goed eten, mooi groen en sterk ondernemen. Het manifest vormt het uitgangspunt voor proactieve voorstellen voor de komende jaren. Veel van de voorstellen zijn ook van toepassing op de geitenhouderij. Directeur Hans van den Heuvel van LTO zal daarom het manifest presenteren, een korte toelichting geven en vooral met de aanwezigen het gesprek aangaan over kansen en uitdagingen voor de toekomst.