Bart Bremmer

Bart Bremmer

13.00 – 13.30 Draagvlak voor ontwikkeling

Voor de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies voor de geitensector geldt ontbreekt dit perspectief volledig. Aan de andere kant is het zowel voor de individuele geitenhouder maar zeker voor de sector als geheel van belang dat de ontwikkeling van het betreffende bedrijf niet leidt tot (nieuwe) duurzaamheidproblemen.
In het project “Gedragen Bedrijfsontwikkeling” is het doel is om tot een aanpak te komen, bij voorbeeld in de vorm van een certificaat, die een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen. ir. Bart Bremmer en ing. Nico Bondt zullen een toelichting geven op dit project en hij zal met de zaal delen wat er inmiddels aan informatie is verzameld om te komen tot een gedragen aanpak.