In 2022 komt er een derde editie van het Nationaal Geiten Event bij de IJsselhallen in Zwolle. Zaterdag 10 september 2022 kunnen geitenhouders zich op de hoogte laten brengen van de laatste innovaties op geitengebied en mogen zij de mooiste geiten van het land bewonderen.

De initiatiefnemers van het Nationaal Geiten Event achten het mogelijk dit jaar het Event weer te houden. Het tweejaarlijkse Event werd in 2018 voor het laatst georganiseerd. De organisatie is gestart met de eerste voorbereidingen en denkt een Event met een vergelijkbare opzet als in 2018 neer te kunnen zetten. Toen bezochten 1.200 bezoekers de workshops, het symposium en de beurs en zij zagen 275 geiten geshowd worden. Het Nationaal Geiten Event heeft nieuws, is leerzaam en biedt een fijne dag uit.

Drie hoofdonderdelen

Het Nationaal Geiten Event kenmerkt zich door 3 hoofdonderdelen: de Expo, waar in 2018 zestig bedrijven hun producten en diensten exposeerden, het Symposium waar verschillende workshops over actuele thema’s worden gegeven en de Landelijke Geitenkeuring, waar uiteindelijk van vijf verschillende geitenrassen de Nationaal kampioenen worden gekozen en gehuldigd.
Een van de mooie elementen van het Event is dat alle geitenliefhebbers elkaar op deze dag tegen kunnen komen. In de voorgaande edities roemden bezoekers de sfeer tijdens het Event.