Workshops

Over de dag verspreid gaven zes bedrijven interessante workshops. Bekijk de tijden van de workshoprondes >

Agrifirm – Opfok

Voedingsspecialist Ward Arts van voederbedrijf Agrifirm neemt u mee in de wereld van het concept ‘Goatstart’. Arts: “Agrifirm leden stelden ons de vraag hoe de ideale opfok eruit ziet. In het kader van aantoonbaar beter resultaat hebben we toen het project ‘GoatStart’ bedacht en opgestart. In samenwerking met 12 geitenhouders in Noord West Europa is een databestand opgebouwd van ruim 17.000 metingen op gewicht en ontwikkeling van lammeren. Met deze inzichten komt de kracht van data bovendrijven en ontwikkelen wij concrete en praktische adviezen bij de geitenhouder op het boerenerf. Door dit project uit te rollen op je bedrijf kun je een meer uniforme koppel lammeren verwachten, beter ontwikkelde geiten en zo een hogere levensproductie.

Farmdesk – Bedrijfsinformatie

Jef Aernouts en Wim Govaerts van het bedrijf Farmdesk focussen op alle bedrijfsinformatie van het geitenbedrijf. Aernouts: “In de workshop leggen we uit hoe je meer haalt uit productiecijfers, hoe je continu jouw management kunt bijsturen op verschillende vlakken, en hoe je koers zet naar een optimale economische efficiëntie. Zo gaan we dieper in op het optimale ureumgehalte met het oog op een efficiënte eiwitbenutting, tonen we hoe je het rantsoen kunt bijsturen op basis van diersignalen en demonstreren we onze continue voerkost monitoring en bedrijfsspecifieke kostprijs berekening.

Rabobank – Toekomstblik

Met de titel ‘Grenzen aan groei?’ neemt Gea Bakker-Smit, sectorspecialist melkgeiten van Rabobank Nederland, u mee in de trends en ontwikkelingen in de geitensector. Bakker-Smit: “Door de goede financiële resultaten en de groei in dieraantallen over de afgelopen vijf jaren, lijkt er nu een kentering te komen. Ik vertel u hoe u hier als ondernemer het beste op kunt anticiperen.”

Gezondheidsdienst voor Dieren – Fit

Een dierenarts van de Gezondheidsdienst voor Dieren, graaft zich diep in voor u in de wereld van vitaminen, mineralen en spoorelementen. Lievaart-Peterson (niet aanwezig): “Deze stoffen zijn onmisbaar om als geit optimaal te groeien, drachtig te worden, melk te produceren, oftewel fit te worden en te blijven. De meeste vitaminen, mineralen en spoorelementen krijgt de geit binnen via voer en water. Hoe meer hoe beter gaat niet altijd op want de magie zit ‘m in de optimale balans. Hoe weet ik of ik goed zit als veehouder? Daarvoor zijn sparringpartners als je veevoederadviseur en je dierenarts. Die kunnen hun expertise inzetten en helpen om eventuele tekorten of overmaat in beeld te krijgen”.

Trouw Nutrition Benelux – Zelf stemmen

Laura Surink is opfokspecialist kalveren en lammeren bij Trouw Nutrition Benelux. Zij biedt vakkundig advies voor een professionele en toekomstgerichte jongvee-opfok.
Surink: “Tijdens de workshop deel ik mijn kennis met geitenhouders over lammerenopfok. Ik ga dieper in op onderwerpen als hygiëne rondom het aflammeren, de eerste biestgift, diarree en longproblemen en verschillende manieren om problemen in de lammerenopfok aan te pakken. De workshop heeft een interactief karakter, waarbij geitenhouders de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en via mobile voting hun mening kunnen geven.”

Fullwood – Data

Op het geitenbedrijf worden veel data verzameld. Maar hoe zet u deze data om in waardevolle informatie. Tijdens de workshop georganiseerd door Fullwood presenteert Anne-Riet Boerenkamp van Insogoat de kracht die goede data u bieden om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Met haar brede ervaring en kennis worden u tijdens de workshop praktische handvatten aangereikt en daarnaast worden toekomstige ontwikkelingen met u gedeeld.