Uitnodiging keuring Melkgeiten

Op zaterdag 29 september vindt voor de 2e keer het Nationaal Geiten Event plaats in de IJsselhallen in Zwolle.

De eerste keer in 2016 was een groot succes. De Stichting Landelijke Geitenkeuring is inmiddels, samen met de andere organiserende partners, druk bezig met de voorbereidingen voor dit jaar. We hebben het voornemen om er ook deze keer voor de gehele geitensector weer een geweldige dag van te maken.

Zoals ook in 2016 vindt er op dit Event weer een Landelijke Geitenkeuring plaats. Naast de bekende rassen zoals de Nederlandse Witte, Toggenburger-, Bonte-, Nubische- en Boer geiten zien we de laatste jaren een toename van het ras Melkgeit op de keuringen.

Het ras Melkgeit is meestal een kruisingsproduct van verschillende rassen en als zodanig in de bedrijfsmatige geitenhouderij verreweg het grootst in omvang. De Melkgeit wordt net zoals de andere melkgeiten rassen beoordeeld op duurzaamheidkenmerken. Daarbij zijn ontwikkeling, type, uier en benen de hoofdkenmerken. Een geit dus die vanwege haar functionele bouw een hoge levensproductie kan bereiken. Kleur, kleurpatronen en schoonheidsfouten zijn bij het beoordelen van het ras melkgeit van geen belang.

Het Geiten Event is met name bedoeld om de gehele geitensector te promoten. Het zou mooi zijn als het ras Melkgeit hier ook in grotere aantallen aan deel neemt.

Komt u ook met uw geit(en) naar de keuring?
De dieren die worden ingezonden dienen te voldoen aan de gestelde gezondheidseisen.

Opgave van de dieren bij Pieter Zijlstra – zijlstra37@home.nl

Voor meer informatie zie de website:
Nationaal Geiten Event – www.geitenevent.nl
Stichting Landelijke Geitenkeuring – www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl

Namens de Geiten Event stuurgroep nodigen wij u allen uit om op deze dag aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Stichting Landelijke Geitenkeuring
Albert Kraaij – 06-53112900 – a.kraaij25@gmail.com