Symposium

Symposium-704

Thema: Gezonde geitenhouderij

LTO vakgroep melkgeitenhouderij gaat tijdens het Nationaal Geiten Event 2018 weer een boeiend Symposium verzorgen voor de professionele melkgeitenhouder.

Het gekozen thema ‘Gezonde Geitenhouderij’ houdt iedere geitenhouder dagelijks bezig.
Het Symposium zal dit jaar plaatsvinden middenin de hal waar ook alle andere activiteiten zijn.

Karianne Lievaart van de Gezondheidsdienst voor Dieren gaat presenteren wat we hebben geleerd op het gebied van ParaTBC. Dit project is in 2017 afgerond en er is veel geld uit de geitenhouderij in geïnvesteerd.

Een tweede spreker (naam nog niet bekend) gaat zijn visie toelichten als het gaat over Kringloop Landbouw voor de geitensector. Dit thema is in het Haagse een actueel onderwerp.
Als geitenhouderij zijn er volop kansen om zich te onderscheiden aangezien het geitenvoer nu al voor een heel groot deel uit reststromen bestaat.

Dick Hederik geeft actuele informatie over het lopende onderzoek veehouderij en gezondheid van omwonenden (VGO). Immers, geitenhouders willen een gewaardeerde buurman zijn.

Opzet

Het symposium is geen aaneensluitend geheel op een afgesloten plek. Het idee is om het podium een centrale plaats te geven in de hal. Voor het podium bankjes om de presentaties te volgen. De beurskramen van de sponsoren staan daar weer omheen. Er vind dus geen massale leegloop van de beurs plaats als er een lezing begint.

Ook in de tijd vindt het symposium verspreid over de dag plaats, met tussen de presentaties door voldoende tijd om na te praten over het verhaal en om de stands van de sponsoren te bezoeken.

Een idee is om naast / voor het podium een LTO café in te richten. Een paar statafels met barkrukken waar wij aanwezig zijn om na te praten over hetgeen gepresenteerd is.