Symposium krijgt thema Gezonde geitenhouderij

Tijdens het Nationaal Geiten Event 2018 verzorgt LTO vakgroep Melkgeitenhouderij weer het symposium. Het thema is nu bekend: Gezonde geitenhouderij. Er is aandacht voor paratuberculose, kringloop landbouw en het VGO-onderzoek.

De afgelopen jaren heeft de geitensector veel geld geïnvesteerd in onderzoek naar paratuberculose, en daar zijn een aantal opvallende en heel leerzame punten uitgekomen. Karianne Lievaart van de Gezondheidsdienst voor Dieren gaat hier tijdens het Event verder op in.

Kringlooplandbouw staat in de belangstelling, onder andere in de politiek. Welke kansen heeft de geitensector in het kringloop-denken? Een expert zal toelichten hoe de geitensector zich hierin kan onderscheiden.

Een derde spreker is Dick Hederik. Hij heeft het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) geleid. Hederik praat de bezoekers bij over de actuele stand van zaken van het onderzoek.