Nationale geitenkeuring

De Stichting Landelijke Geitenkeuring organiseert op het Geiten Event 2018 weer de Nationale Geitenkeuring.

Geitenkeuring

Het is sinds 2002 voor de 15 keer dat de Stichting deze keuring organiseert.

Geheel passend binnen het thema ‘Gezonde Geitenhouderij’ zijn op deze keuring dieren aanwezig die het geiten-gezondheidscertificaat ‘certificaat waardig’ hebben ontvangen en ge├źnt zijn tegen Q-koorts.

Het inzenden van dieren die voldoen aan het gezondheidscertificaat is mogelijk voor alle geitenhouders in Nederland die lid zijn van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenhouderij, LTO melkgeitenhouderij, Fokkersclub Nederlandse Landgeit, Angora fokkers vereniging, Federatie dwerggeiten houders en allen andere die zich bezighouden met de geregistreerde geitenhouderij in Nederland.

Zwarte Toggenburger geit Nubische Geit Toggenburger Geit Witte Geit Boer Geit Bonte Geit Angora Geit Land Geit

De keuring is een dag vullend programma en begint met het individueel keuren van de dieren in rubrieken die worden samengesteld op leeftijd en per ras.
Vervolgens worden uit de beste dieren uit de rubrieken, per ras, een kampioen en een reserve kampioen lam en geit aangewezen.

Aansluitend wordt aan het einde van de dag uit de kampioenen de nationaal dagkampioen lam en de nationaal dagkampioen geit, gekozen en gehuldigd.

Voor het nubische ras en de boergeit wordt ook een kampioen en een reserve kampioen overloper aangewezen.

Tijdens de keuring is er ook de mogelijkheid voor het houden van raspresentaties

Opgave is mogelijk voor alle geiten rassen en melkgeiten voor 1 september via de website
www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl
Ook kunt u mailen naar Pieter Zijlstra mailadres: zijlstra37@home.nl
Bij opgave vermelden ras/ naam/ nummer / geboortedatum.
Deelnemers ontvangen tijdig bericht over aanvoertijd, tijdschema keuring en dergelijke.

Het inschrijfgeld is 3 euro per dier. Graag vooraf overmaken op rekeningnummer
NL76 ABNA 0591 0981 80 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring.

Voor meer informatie: zie de website van Stichting Landelijke Geitenkeuring

Albert Kraaij – 06-53112900 – a.kraaij25@gmail.com